Kontakt

Centrala

ul. Ostrobramska 75b
04 - 175 Warszawa

Tel.: +48 22 462 61 20
Fax: +48 22 462 61 21


 
 

GO Sport Polska Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000028260, REGON 013125125, NIP: 951-18-61-015, Kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN