Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informujemy, że w dniu 20.07.2022 o godzinie 10 doszło do bezprawnego pozbawiania Spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 75C (dalej: "Sklep"). W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia Sklepu, w tym plomby i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach Spółki znajdujących się na terenie Sklepu. O zaistniałym zdarzeniu Zarząd Spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe.

Jednocześnie - w celu spełnienia wymagań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - w związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych znajdujących się na terenie Sklepu przez nieuprawniony podmiot, niniejszym informujemy o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Incydent ten może prowadzić do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Spółkę na terenie Sklepu.

Pytania ze strony osób, których dane mogłyby się znajdować na terenie Sklepu prosimy kierować na adres: Go Sport Polska sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 179 , 02-222 Warszawa. Osoby najbardziej narażone w wyniku w/w zdarzenia to klienci, którzy w kwietniu 2022 r. złożyli w Sklepie wnioski kredytowe na zakup produktów sprzedawanych w Sklepie.


Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informujemy, że w dniu 23.05.2022 o godzinie 10 doszło do bezprawnego pozbawiania Spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym BLUE CITY w Warszawie (dalej: "Sklep"). W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia Sklepu, w tym zamki i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach Spółki znajdujących się na terenie Sklepu. O zaistniałym zdarzeniu Zarząd Spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe.

Jednocześnie - w celu spełnienia wymagań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - w związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych znajdujących się na terenie Sklepu przez nieuprawniony podmiot, niniejszym informujemy o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Incydent ten może prowadzić do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Spółkę na terenie Sklepu.

Pytania ze strony osób, których dane mogłyby się znajdować na terenie Sklepu prosimy kierować na adres: Go Sport Polska sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 179 , 02-222 Warszawa. Osoby najbardziej narażone w wyniku w/w zdarzenia to klienci, którzy w kwietniu 2022 r. złożyli w Sklepie wnioski kredytowe na zakup produktów sprzedawanych w Sklepie.
Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informujemy, że w dniu 19.05.2022 o godzinie 11.29 doszło do bezprawnego pozbawiania Spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie (dalej: "Sklep"). W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia Sklepu, w tym zamki i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach Spółki znajdujących się na terenie Sklepu. O zaistniałym zdarzeniu Zarząd Spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe.

Jednocześnie - w celu spełnienia wymagań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - w związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych znajdujących się na terenie Sklepu przez nieuprawniony podmiot, niniejszym informujemy o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Incydent ten może prowadzić do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Spółkę na terenie Sklepu.

Pytania ze strony osób, których dane mogłyby się znajdować na terenie Sklepu prosimy kierować na adres: Go Sport Polska sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 179 , 02-222 Warszawa. Osoby najbardziej narażone w wyniku w/w zdarzenia to klienci, którzy w kwietniu 2022 r. złożyli w Sklepie wnioski kredytowe na zakup produktów sprzedawanych w Sklepie.
W dniu 25.04.2022 r. GO Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, które stawiają przyszłość spółki pod znakiem zapytania. Zgodnie z prawnymi restrykcjami, od dzisiaj do odwołania zostaje zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Nie jest możliwe obecnie prowadzenie jakiejkolwiek działalności operacyjnej przez spółkę. W związku z wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym przez jednego z naszych dostawców, informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska sp. z o.o. (dalej: "Spółka") nie posiada dostępu do służbowych skrzynek mailowych. Jeśli od tego dnia kierowaliście Państwo wiadomości przeznaczone do Spółki lub jej pracowników w formie wiadomości e-mail, informujemy, że wiadomość taka do Spółki nie dodarła i nie może zostać uznana za skutecznie doręczoną. Prosimy o ponowne jej wysłanie w formie pisemnej.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji wyłącznie w formie pisemnej na adres:
Go Sport Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce. Proces sprzedaży był do 25.04.2022 r. na bardzo zaawansowanym etapie. Od samego początku Zarząd GO Sport Polska za priorytet stawiał sobie bezpieczeństwo blisko 500 pracowników oraz ich rodzin – zapewnienia im miejsc pracy oraz przyszłości. Na tym chcielibyśmy się skupić w najbliższym czasie.

Na razie możemy komunikować jedynie fakty dotyczące dalszego sposobu funkcjonowania GO Sport Polska na rynku. W kraju firma nie jest rentowna oraz nie przynosi korzyści finansowych obecnym właścicielom od samego momentu zakupu. Pensje, VAT i podatki są płacone w Polsce.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami w strukturach właścicielskich.