Kontakt

Czekamy na Twoja wiadomosc.
Telefon Zadzwon do nas w razie potrzeby Tel.: 22 290 40 30
Fax.: +48 22 462 61 21
Adres Adres naszej centrali Centrala ul. Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

GO Sport Polska Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000028260,
REGON 013125125,
NIP: 951-18-61-015,
Kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN

Napisz do nas

GO Sport Polska Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000028260,
REGON 013125125,
NIP: 951-18-61-015,
Kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN