POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Nasze zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych

Od powstania firmy w 1978 r. GO Sport zawsze pozostawało w ścisłym kontakcie z klientami, jak również z lokalną społecznością i gospodarką.
Aby odpowiedzieć na rozwijającą się cyfryzację spersonalizowanych kontaktów z klientami, GO Sport opracowało Politykę ochrony danych osobowych współdzieloną z partnerami firmy.

W trosce o ciągłość działalności, zachowanie uprzywilejowanej relacji z każdym klientem oraz rozwój dostępnej i dostosowanej oferty, Go Sport informuje o swoich zobowiązaniach w zakresie ochrony danych osobowych.

Z myślą o umożliwieniu klientom dokonywanie zakupów w poczuciu bezpieczeństwa opracowano jeden dokument zawierający jasne, proste i szczere informacje o operacjach przetwarzania danych przez Go Sport. Niniejszy dokument pozwala lepiej zrozumieć, jakie informacje i dane osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi”) gromadzimy oraz w jaki sposób wykorzystujemy te dane do świadczenia nowych usług na co dzień, przy jednoczesnym poszanowaniu wszystkich praw klientów i użytkowników do swoich danych osobowych.

Niezależnie od kanału sprzedaży lub kontaktu GO Sport zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejsze zasady

Go Sport zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych:

 • transparentność: przedstawiamy wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców gromadzonych danych;
 • zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;
 • poufność i integralność: wdrażamy wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 • przechowywanie: przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług;
 • prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania ich danych osobowych poprzez konta osobiste na naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych, pozostajemy do dyspozycji.

2. Sposoby wykorzystywania danych osobowych klientów przez naszą firmę

2.1. W jakich sytuacjach gromadzimy dane osobowe klientów?

Dane osobowe klientów gromadzone są w związku z:

 • uczestnictwem w naszych programach lojalnościowych;
 • odwiedzaniem naszych serwisów on-line;
 • naszą relacją handlową;
 • zakupem naszych produktów i korzystaniem z naszych usług lub usług naszych partnerów;
 • kontaktami klienta z naszym działem obsługi klientów.

2.2. Jakiego rodzaju dane są gromadzone?

Deklaratywne dane osobowe to dane, które klient podaje w ramach relacji handlowej z naszą firmą lub z jej partnerami, np.:

 • utworzenie konta klienta i przystąpienie do programu lojalnościowego;
 • zarządzanie zamówieniami;
 • śledzenie informacji handlowych lub promocyjnych naszych marek lub serwisów internetowych;
 • wszelki kontakt z GO Sport, np. z działem obsługi klienta;
 • udział w konkursach.

Dane te gromadzone są za pomocą formularzy, niezależnie od tego, czy mają postać wirtualną (formularze zamieszczane na naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych) lub papierową czy też postać odpowiedzi na pytania zadawane przykładowo przez nasz dział obsługi klienta.

Obowiązkowe dane deklaratywne są oznaczone gwiazdką w odpowiednim formularzu.

Aby użytkownik mógł korzystać z naszych serwisów i usług, konieczne jest, poza wyjątkowymi przypadkami, gromadzenie takich danych, jak:

 • nazwisko, imię, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; numer identyfikacji podatkowej,
 • numery kart lojalnościowych.

Dane osobowe związane z produktami i usługami firmy GO Sport.

Dane te wynikają z korzystania z produktów i usług naszej firmy lub zakupu takich produktów i usług w ramach naszej relacji handlowej.

Na niniejszej witrynie gromadzimy też

 • informacje dotyczące kwoty i natury zakupów, jak również dane osobowe klientów związane z korzystaniem z naszych usług on-line;
 • zamówienia, faktury i działania następcze; paragony;
 • informacje na temat działań klienta w naszych serwisach on-line.

Wyłączenie szczególnych kategorii danych osobowych

Zgodnie z prawem w żadnym przypadku nie gromadzimy szczególnej kategorii danych osobowych, takich jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne czy przynależność do związków zawodowych, genetyczne dane osobowe, biometryczne dane osobowe do celów jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane osobowe dotyczące zdrowia czy dane osobowe dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. 

GO Sport nigdy nie gromadzi ani nie przetwarza danych z powyższych szczególnych kategorii danych osobowych.

2.3. Jak wykorzystujemy dane klientów i użytkowników?

Dane klientów i użytkowników wykorzystujemy zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, ogólnymi warunkami sprzedaży lub użytkowania naszych produktów lub usług, nieustannie dbając o transparentność oraz bezpieczeństwo takich danych.

Przypadki wykorzystania danych:

 • gdy po uzyskaniu jasnych, oczywistych i dokładnych informacji dotyczących prowadzonej operacji przetwarzania do jednego celu lub ich większej liczny użytkownik wyraził zgodę w formie pisemnej deklaracji, w tym za pomocą środków elektronicznych, lub w formie braku sprzeciwu lub deklaracji ustnej;
 • gdy dane są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, ogólnych warunków sprzedaży lub użytkowania lub do realizacji środków podjętych na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • aby dopełnić zobowiązań prawnych lub regulacyjnych GO Sport (np. gwarancja, fakturowanie, walka z nadużyciami);
 • gdy uzasadnione interesy GO Sport lub odbiorców mogą uzasadniać przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez GO Sport (np. ubezpieczenie).

Takie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane z uwzględnieniem interesów i podstawowych praw użytkowników jako klientów. W związku z tym towarzyszą im środki i gwarancje mające na celu zapewnienie ochrony interesów i praw użytkowników, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej równowagi między nimi a uzasadnionymi interesami, do której dążymy.

2.4. Do jakich celów gromadzimy dane klientów?

 • zarządzanie naszą relacją handlową;
 • zarządzanie naszym programem lojalnościowym;
 • proponowanie naszych usług, obsługa zakupów i zamówień użytkowników i naszych partnerów;
 • dostarczanie produktów i usług;
 • kontakt z klientem w związku z jego zamówieniami, fakturami, produktami, usługami i ofertami promocyjnymi;
 • przechowywanie i aktualizowanie dossier klientów;
 • informowanie i udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących naszej relacji, w szczególności za pośrednictwem naszego działu obsługi konsumenta;
 • oferowanie dostosowanych i spersonalizowanych usług, szczególnie w kontekście rozwoju naszych produktów i usług;
 • usprawnienie obsługi klienta poprzez poszerzanie naszej wiedzy o klientach;
 • dzięki analizie danych możemy dostosować nasze produkty i usługi do potrzeb naszych klientów;
 • marketingowe sugerowanie innowacyjnych usług i produktów lub ofert uzupełniających lub promocyjnych lub wyświetlanie odpowiednich i targetowanych reklam opartych na wcześniejszych zachowaniach użytkownika, lub innych przydatnych informacjach, po uzyskaniu zgody użytkownika;
 • badanie i rozwój naszej działalności;
 • przeprowadzanie analiz i sporządzanie statystyk oraz opracowywanie narzędzi monitorowania, pomiaru i raportowania w celu dostosowania działań sprzedażowych i marketingowych;
 • do celów technicznych (np. dostęp do konta klienta, zapamiętanie danych osobowych w celu uniknięcia konieczności ponownego ich wpisywania podczas danej wizyty lub kolejnych wizyt na witrynie);

2.5. Jakim analizom podlegają dane klientów i użytkowników?

Po uzyskaniu zgody klienta lub użytkownika GO Sport oraz partnerzy firmy dokonują analiz zgromadzonych danych do celów marketingowych.

Następnie dane takie są przekształcane w anonimowe, szczegółowe profile do wykorzystania przez nasze marki i partnerów biznesowych w celu:

 • prowadzenia internetowych kampanii reklamowych (tzw. reklam displayowych) targetowanych zgodnie z  zainteresowaniami klientów;
 • umożliwienia naszym klientom skorzystania z ofert, które odpowiadajązwyczajom konsumpcyjnym.

GO Sport w serwisie wykorzystuje pliki typu cookies, które podczas korzystania przez klienta /użytkownika zapisywane są przez serwis GO Sport na dysku twardym urządzenia końcowego klienta/ użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie serwisu na urządzeniach końcowych klienta /użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta /użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klienta /użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient /użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. GO Sport wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z serwisu przez użytkownika / klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi /klientowi korzystania z serwisu, dostosowywanie serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika / klienta, badanie ruchu użytkowników w ramach serwisu.

GO Sport korzysta z usług retargetingu personalizowanego, aby móc proponować użytkownikom i klientom coraz bardziej użyteczną i ciekawą treść reklamową. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o  aktywność klienta lub użytownika w serwisie. Klient / użytkownik ma prawo wypisać się z tego typu usług ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej.  W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe klientów / użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości klienta / użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w serwisie za zgodą klinta / użytkownika, przy czym z goda może zostać wyrażona przez klienta lub użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez klienta lub użytkownika do przeglądania zawartości serwisu. Klient / użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Klient / użytkownik serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała klienta / użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z serwisu będzie mniej wydajne, a klient lub użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron serwisu.

2.6. Kto jest odbiorcą danych osobowych klientów i użytkowników?

Dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały wyłącznie uprawnione osoby z GO Sport i wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji naszej relacji handlowej.

Nasi usługodawcy również mogą być odbiorcami danych osobowych niezbędnych do wykonania powierzonych im usług (np. adres dostawy).

Niektóre dane osobowe mogą być również przesyłane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych lub prawnie upoważnionym organom.

2.7. Gdzie przechowuje się dane osobowe klientów?

Dane są przechowywane przez firmę GO Sport, który gromadzi je zgodnie z ustawodawstwem polskim i przepisami europejskimi.

Może zajść potrzeba udostępnienia przez nas innym firmom danych osobowych niezbędnych do realizacji zleconych lub subskrybowanych usług (np. dostawa do domu, punkt odbioru, powiadomienie o dostępności produktu).

Operacje we współpracy z zewnętrznym odbiorcą takich danych stanowią przedmiot umowy mającej zapewniać ochronę danych i poszanowanie praw klientów i użytkowników.

W razie przekazywania informacji do kraju nienależącego do Unii Europejskiej obowiązują przepisy zapewniające ochronę i bezpieczeństwo takich informacji.

2.8. Ile czasu przechowujemy dane osobowe klientów?

Okresy przechowywania danych osobowych zgodne są z przepisami prawa:

Kategorie danych osobowych Zasady aktywnego przechowywania
Dane konta klienta 3 lata od ostatniego kontaktu z klientem
Dane programu lojalnościowego 3 lata od ostatniego kontaktu z klientem
Dane osobowe dotyczące logowania do witryn internetowych 1 rok
Pliki cookie Maksymalny okres ważności: 13 miesięcy
Dane zakupu Faktura: 10 lat
Dane behawioralne Dane przechowywane tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych.
Dane potencjalnych klientów Dane przechowywane tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych.
Dane identyfikacyjne Dane przechowywane tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych.
Segmentacja Dane przechowywane tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych. Brak ograniczeń dla danych zanonimizowanych

3. Jak skorzystać z prawa dostępu do danych?

Prawo dostępu

Klient lub użytkownik serwisu jest uprawniony do uzyskania od GO Sport potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorów, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu, informacje o prawie do żądania od GO Sport sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego klienta lub użytkownika oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od klienta / użytkownika – wszelkie dostępne informacja o ich źródle, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla klienta/ użytkownika. GO Sport dostarcza klientowi / użytkownikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo żądania od GO Sport niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient / użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo żądania od GO Sport niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, a GO Sport ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo gdy klient / użytkownik serwisu, którego dane dotyczą cofnął zgodę na której opiera się przetwarzanie danych, albo gdy klient / użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, albo gdy klient / użytkownik wnosi sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega GO Sport.

Jeżeli GO Sport upublicznił dane osobowe i ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych GO Sport nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GO Sport , albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo żądania od GO Sport ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający GO Sport sprawdzić prawidłowość tych danych, albo gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a klient/ użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, albo gdy GO Sport nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne klientowi / użytkownikowi serwisu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo gdy klient / użytkownik serwisu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GO Sport są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu klienta / użytkownika serwisu.

GO Sport informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. GO Sport informuje klienta / użytkownika serwisu o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądał.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył GO Sport , oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony GO Sport, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a ponadto ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez GO Sport bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GO Sport lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. GO Sport nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności klienta / użytkownika serwisu lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, klient / użytkownik serwisu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Klient lub użytkownik serwisu ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między klientem/ użytkownikiem serwisu a GO Sport, albo gdy jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega GO Sport i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów klienta / użytkownika serwisu lub gdy opiera się na wyraźniej zgodzie klienta / użytkownika serwisu.

Sposób korzystania z informacji i dostępu do danych osobowych

Klient lub użytkownik serwisu może skorzystać z prawa do informacji oraz prawa dostępu do danych osobowych za pośrednictwem konta klienta w dziale (Moje konto i moje dane), drogą pocztową na adres korespondencyjny GO Sport zgodny z siedzibą, pisząc na adres działu ochrony danych osobowych, inspektora ochrony danych osobowych: Natalia Mazurek lub drogą e-mailową: daneosobowe@mail.go-sport.pl

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem klient / użytkownik serwisu podcząwszy od dnia 25.05.2018r. tj. rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza wyżej wymienione rozporządzenie.

4. Stosowane przez nas środki zabezpieczenia danych

4.1. Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i poufności

Naszym priorytetem jest poszanowanie prawa klientów i użytkowników do ochrony, bezpieczeństwa i poufności ich danych.

GO Sport zobowiązuje się wdrażać środki bezpieczeństwa dostosowane do stopnia wrażliwości danych osobowych w celu ochrony ich przed złośliwym włamaniem do danych, utratą, zmianą lub ujawnieniem danych nieuprawnionym osobom trzecim.

Opracowywanie, projektowanie, wybór i wykorzystanie naszych usług opierających się na przetwarzaniu danych osobowych przez GO Sport uwzględnia prawo do ochrony danych osobowych od momentu ich wygenerowania.

Z tego powodu na przykład dokonujemy pseudonimizacji lub anonimizacji danych osobowych tak szybko, jak to możliwe lub konieczne, w zależności od przypadku.

Ponieważ wszystkie dane osobowe są poufne, dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy GO Sport lub usługodawcy działający na rzecz Go Sport, którzy potrzebują danych do wykonania przydzielonych im zadań. Wszystkie osoby mające dostęp do danych klientów i użytkowników są zobowiązane do zachowania poufności i podlegają sankcjom dyscyplinarnym lub innym sankcjom, jeśli nie dopełnią tego zobowiązania.

Operacje we współpracy z zewnętrznym odbiorcą danych stanowią przedmiot umowy mającej zapewniać ochronę danych osobowych i poszanowanie praw klientów i użytkowników.

GO Sport w pełni angażuje się w ochronę danych osobowych, które powierzają nam klienci i użytkownicy. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych zachęcamy klientów i użytkowników do zachowania ostrożności i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych oraz ochrony urządzeń końcowych (komputerów, smartfonów, tabletów) przed niepożądanym czy złośliwym dostępem — w tym celu należy stosować i regularnie zmieniać silne hasło. Jeśli z danego urządzenia korzysta więcej osób, zalecamy wylogować się na koniec pracy z urządzeniem.

4.2. Nasz inspektor ochrony danych osobowych

Grupa GO Sport wyznaczyła niżej wymienioną osobę na inspektora ochrony danych osobowych: Natalia Mazurek, Inspektor ochrony danych osobowych, al. Jerozolimskie 179 ; 02-222 Warszawa ; daneosobowe@mail.go-sport.pl.

5. Słownik terminów

„Anonimizacja” oznacza takie przekształcenie danych osobowych, po którym nie można już wykorzystać ich do zidentyfikowania osoby fizycznej;1

Na podstawie opinii G29 nr 05/2014 z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie technik anonimizacji (WP216)

„Gromadzenie” odnosi się do zbierania danych osobowych. Dane można gromadzić w szczególności za pomocą kwestionariuszy lub formularzy on-line;

„Zgoda” wyrażona przez użytkownika oznacza dobrowolne, szczególne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, zezwala — w drodze oświadczenia lub wyraźnej czynności — na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

„Dane osobowe” oznaczają wszelką informację odnoszącą się do osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie danej identyfikującej takiej, jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, login czy co najmniej jeden konkretny element specyficzny dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej danej osoby;

„Prawo dostępu” oznacza wszystkie prawa podstawowe określone w rozporządzeniach unijnych 2, odnoszących się do następujących praw:

 • prawo do informacji;
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usuwania danych oraz prawo do bycia zapomnianym;
 • prawa do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sporządzenia dyspozycji przechowywania, usunięcia i ujawnienia danych osobowych na wypadek śmierci.

2 Art. 15–21 oraz Art. 23 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

„Ograniczenie przetwarzania” to oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;3

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 4

„Minimalizacja” związana z danymi odnosi się do ograniczenia gromadzenia lub wykorzystywania informacji;

„Łączenie danych” oznacza wynik połączenia baz danych obecnych lub potencjalnych klientów stworzonych przez kilku partnerów;

„Profilowanie”4 „oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”;

4 Rozp. (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016 L 119 str. 1 i kolejne, Art. 4 §4.

„Produkty lub usługi” oznaczają wszystkie produkty i usługi, w tym technologie (witryny, aplikacje i usługi powiązane) oferowane obecnie lub w przyszłości przez GO Sport;

„Poszukiwanie klientów” oznacza wyszukiwanie potencjalnych klientów i relacji handlowych;

„Relacja handlowa” obejmuje wszelkie relacje pomiędzy GO Sport a klientami, m.in. związane z zakupem produktów lub usług, obsługą posprzedażną, uczestnictwem w konkursach internetowych, zwrotem produktów, zgłaszaniem reklamacji, uczestnictwem w ankietach zadowolenia klienta lub w programie lojalnościowym;

„Administrator danych” to osoba lub organizacja, która samodzielnie lub wspólnie określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

„Segmentacja behawioralna” pozwala ustalić profil społeczno-ekonomiczny, a nawet psychologiczny, danej osoby na podstawie informacji o zaobserwowanych zachowaniach w celu zaklasyfikowania danej osoby do jednego z segmentów;

„Serwisy/usługi on-line” oznaczają serwisy cyfrowe oferowane przez GO Sport, m.in. witryny internetowe, aplikacje, usługi powiązane lub usługi mobilne;

„Podwykonawca” to podmiot przetwarzający dane osobowe na rzecz osoby, struktury lub organu będącego administratorem danych;

„Monitorowanie zachowań ludzkich” czasami określane jako „wnioskowanie profilu”, odnosi się do technik oceny behawioralnych cech danej osoby powiązanych z korzystaniem z Internetu.

„Osoba trzecia” i „Podmiot zewnętrzny” oznacza wszelką osobę i wszelki podmiot inny niż GO Sport oraz klient/użytkownik;

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych niezależnie od rodzaju serwisu on-line i zastosowanego procesu