W dniu 25.04.2022 r. GO Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, które stawiają przyszłość spółki pod znakiem zapytania. Zgodnie z prawnymi restrykcjami, od dzisiaj do odwołania zostaje zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Nie jest możliwe obecnie prowadzenie jakiejkolwiek działalności operacyjnej przez spółkę. W związku z wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym przez jednego z naszych dostawców, informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska sp. z o.o. (dalej: "Spółka") nie posiada dostępu do służbowych skrzynek mailowych. Jeśli od tego dnia kierowaliście Państwo wiadomości przeznaczone do Spółki lub jej pracowników w formie wiadomości e-mail, informujemy, że wiadomość taka do Spółki nie dodarła i nie może zostać uznana za skutecznie doręczoną. Prosimy o ponowne jej wysłanie w formie pisemnej.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji wyłącznie w formie pisemnej na adres:
Go Sport Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce. Proces sprzedaży był do 25.04.2022 r. na bardzo zaawansowanym etapie. Od samego początku Zarząd GO Sport Polska za priorytet stawiał sobie bezpieczeństwo blisko 500 pracowników oraz ich rodzin – zapewnienia im miejsc pracy oraz przyszłości. Na tym chcielibyśmy się skupić w najbliższym czasie.

Na razie możemy komunikować jedynie fakty dotyczące dalszego sposobu funkcjonowania GO Sport Polska na rynku. W kraju firma nie jest rentowna oraz nie przynosi korzyści finansowych obecnym właścicielom od samego momentu zakupu. Pensje, VAT i podatki są płacone w Polsce.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami w strukturach właścicielskich.